ตะกร้า
0
0.00 บาท

ค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง

ไปรษณีย์ไทย

น้ำหนักไม่เกิน 999 กรัม
- EMS 50 บาท 
- REG 30 บาท

น้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัม
- EMS 60 บาท
- REG 40 บาท

+3% คำนวณจากราคาสินค้าบวกค่าจัดส่ง

Flash Express

น้ำหนักไม่เกิน 999 กรัม
- 35 บาท

น้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัม
- 40 บาท

+3% คำนวณจากราคาสินค้าบวกค่าจัดส่ง


Kerry Express

น้ำหนักไม่เกิน 999 กรัม
- 50 บาท 

น้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัม
- 60 บาท

+3% คำนวณจากราคาสินค้าบวกค่าจัดส่ง

J&T Express

น้ำหนักไม่เกิน 999 กรัม
- 35 บาท

น้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัม
- 40 บาท

+3% คำนวณจากราคาสินค้าบวกค่าจัดส่ง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์